Vis emner under Forside

Dagtilbudsområdet og de enkelte dagtilbud i Horsens Kommune er på BørneIntra

Formålet med et fælles intranet er


  • at forældrene får direkte adgang til relevante oplysninger på stue/gruppe-, institutions- og forvaltningsniveau samt får mulighed for at udveksle beskeder med øvrige forældre og de ansatte på institutionen. 
  • at nye forældre får mulighed for at indhente oplysninger om de enkelte institutioner samt om forvaltningen. Nye forældre har alene adgang til hjemmesider. 
  • at lederne får direkte adgang til at informere forældre, ansatte og forvaltning samt registrere relevante data. 
  • at ansatte får direkte afgang til data, værktøjer og skabeloner som kan anvendes i dialogen med forældre, kolleger, ledelse og forvaltning. Der kan udarbejdes uge-, måneds- og årsplaner, afkrydsningslister, mødeindkaldelser, madplaner samt arbejdes med billeder.
  • at forvaltningen får direkte adgang til målrettet at informere forældre, ledere og ansatte. Nyheder, mødeindkaldelser og vigtige dokumenter kan målrettes udvalgte grupper.


Målet er

  • At de enkelte parter (forvaltningen, ledere, ansatte, forældre, nye forældre) anvender BørneIntra som platform for information og kommunikation.

Børne- og Skoleudvalgets Udvalgsplan 2011

Indsatsmålet er


  • Udviklingen af digital kommunikation mellem forældre og daginstitutioner.

Resultatmålet er


  • At alle børnehaver, vuggestuer og legestuegrupper i dagplejen er papirløse i deres arbejde med forældrene (gælder kun for den type kommunikation, hvor det kan være relevant at være papirløs). Desuden er det målet, at en stor andel af forældrene anvender BørneIntra allerede fra 2011.


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk