layoutelementlayoutelement
 

Pårørende

Som pårørende til et menneske, der er ramt af en hjerneskade, kan du få rådgivning –og vejleding i forhold til din ramte pårørende. 

Du kan få information om, hvilke konkrete muligheder, der er for at få støtte (bla selvhjælpsgrupper). 

Med mellemrum inviteres pårørende til temaaftener. Hold øje med denne side, hvis du ønsker oplysning om, hvornår der næste gang inviteres til temaaften. 


Hver onsdag mellem kl. 14.00 og 16.00 har du mulighed for at få anonym rådgivning. 

Du kan møde på Langballe 6, Horsens eller kontakte Hjernekernen på mobil nr.: 24 79 00 88.

 
For yderligere oplysninger kontakt
Hjerneskaderådgivning - "Hjernekernen"

Kommunikation og Teknologi 

Langballe 6, Horsens

mamdag - fredag kl. 8.00 - 12.00
Tlf.: 76297221
E-mail: hjernekernen@horsens.dk
Kontaktoplysninger - andre fagpersoner

For fagpersoner er der mulighed for telefonisk rådgivning torsdage mellem 11.30 og 13.00


Tlf.: 40382963
E-mail: hjernekernen@horsens.dk