layoutelementlayoutelement
Horsens Kommune - Service og beredskab bandvæsnet 

Midlertidig overnatning

Der skal ved midlertidige overnatninger fremsendes an ansøgning til godkendelse senest 8 dage før.
Midlertidige overnatninger skal overholde ”Driftsmæssige forskrifter”.

Ved overnatning for mere end 150 personer skal der fremsendes tegninger til serviceogberedskab@horsens.dk eller Service & Beredskab, Endelavevej 5, 8700 Horsens, Att.: Forebyggende Afdeling


Overnatningsadresse

Ansvarlig for overnatningen